Energetikai Szakreferens – Jogszabály

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 21/B. § (1) pontja kimondja, hogy 2016. 12. 21-től az ezen törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet 7/A. § (1) pontja szerint meghatározott energiafogyaszású vállalkozásnak legalább egy, tőle munkajogilag és társasági jogilag független energetikai szakreferenst kell igénybe vennie. A szakreferensi tevékenységet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) szabályozza.

Kötelezett fogyasztók

A 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet 7/A. § (1) szerint energetikai szakreferens igénybevételére az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a

  • 400 000 kWh villamos energiát, vagy
  • 100 000 m3 földgázt, vagy
  • 3 400 GJ hőenergiát

Határidő

A kapcsolódó kormányrendelet hatályba lépése 2016. 12. 21, de a 2015. évi LVII. törvény 48. § (7) pontja kimondja, hogy a MEKH 2017. június 30-ig nem szab ki bírságot az energetikai szakreferens igénybevételéről szóló bejelentés elmulasztása miatt.

Szankció

2015. évi LVII. 21/C § (4) pontja kimondja, hogy a megyei vagy fővárosi kormányhivatal a MEKH kezdeményezésére kétszázezer forinttól kétmillió forintig terjedő bírsággal sújtja azt az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetet, amely ennek a kötelezettségének nem tesz eleget.

(5) pont szerint pedig a bírság ismételten kiszabható, az ismételt bírság legkisebb összege az előzőleg megállapított bírság 150%-a, legmagasabb összege hárommillió forint lehet.

A szolgáltatás törvényileg rögzített tartalma

A 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet 7/A. § (2) pontnak megfelelően a szakreferens feladatai:

  • szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében
  • javaslatokat fogalmaz meg energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal, energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban
  • gondoskodik a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredmények kimutatásáról
  • az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára havi jelentést készít tevékenységéről, az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet tárgyhavi energiafogyasztásának mértékéről és annak értékeléséről a korábbi fogyasztási adatok, beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében
  • összefoglaló éves jelentést készít az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára készített havi jelentések alapján a tárgyévet követő év május 15-ig a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyet az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet május 31-ig honlapján közzétesz
  • ellátja az energia beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat